Zeggenschap over de Geldstromen door de School

Geldstromen door de School

Hoogste tijd voor een goed gesprek. Kom 15 mei naar Pakhuis de Zwijger en discussieer mee!

Jaarlijks geeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meer dan 10 miljard euro uit aan het basisonderwijs, maar slechts weinig mensen weten waar dat geld allemaal door en langs stroomt, vóór het terecht komt bij de leerling of de salarisstrook van de leerkracht. Vanaf 2021 krijgen ouders en leerkrachten via de medezeggenschapsraad meer te vertellen over de begroting van hun school. Hoe benutten zij die invloed goed? En wat hebben ouders en leerkrachten nodig om geïnformeerd mee te praten en mee te beslissen? Welke rol is er dan weggelegd voor de schoolleider, schoolbestuurder en de Raad van Toezicht en hoe is hun zicht op de geldstromen rondom de school?

Geldstromen door de School overzicht

Naar aanleiding van het onderzoek dat Geldstromen door de Wijk samen met Marije van den Berg van Democratie in Uitvoering, Ouders en Onderwijs, de gemeente Leiden en de schoolleiding van OBS Lucas van Leyden hebben uitgevoerd, organiseert Pakhuis de Zwijger daarom op woensdag 15 mei een goed gesprek voor iedereen die zeggenschap wil over geld in het basisonderwijs. Om je aan te melden, ga naar Pakhuis de Zwijger.