In-company inspiratie- en werksessies

Geldstromen door de Wijk organiseert in-company inspiratie- en werksessies voor bestuurders, managers en medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, zorgverleners, financiers, verzekeraars en andere organisaties en samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor wijken, buurten en dorpen.

Deze in-company inspiratie- en werksessies geven inzicht in de geldstromen door de wijk en doorzicht op de mogelijkheden om deze geldstromen beter te benutten. Deze mogelijkheden liggen onder meer in de verbindingen over de grenzen van het eigen domein heen. De decentralisaties bieden voor gemeenten, maar ook voor andere organisaties, een uitgelezen kans om het potentieel van deze verbindingen te ontdekken en te activeren, zeker waar door bezuinigingen met minder middelen meer gedaan moet worden. Een andere belangrijke sleutel is het lokale ondernemerschap: hoe kan de eigen organisatie effectiever en efficiënter opereren door actief samen te werken met wijkbewoners en wijkondernemers?

Wij gaven deze op maat toegesneden inspiratie- en werksessies voor onder andere studenten van de Academie van Bouwkunst Rotterdam, voor CFO’s van woningcorporaties over ‘Anders kijken naar betaalbaarheid‘, voor de Wijkraad Zuidwest, Utrecht, ‘Alarm over geldstromen in Kanaleneiland‘, voor het DSO-Lab, Den Haag, ‘Haagse Lobby over Geldstromen’ en voor een groot aantal partijen in Overvecht, Utrecht, over armoede, gezondheid en werk: ‘Ondernemen: voor wat hoort wat‘.

Deze in-company inspiratie- en werksessies dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe visies en strategieën, maar verrijken ook het doen en handelen in de praktijk. Wij richten daarom deze inspiratiesessies  voor u op maat in. Daarover gaan wij graag met u in gesprek. U kunt ons benaderen door een mail te sturen aan info@geldstromendoordewijk.nl of ons rechtstreeks te bellen. Onze contactgegevens treft u aan op de contactpagina.

terug naar Cursussen en trainingen