Sturen op geldstromen door de wijk vergroot rendement

Pieter Buisman en Jesper Stuyling de Lange, in: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 2014-4

Er stroomt meer geld door de wijk dan wij denken. Hervormingen en decentralisaties bij wonen, werk, inkomen, welzijn en zorg dwingen deze geldstromen scherper in het vizier te krijgen. Een verkenning in de wijk Ruwaard in Oss laat zien hoe omvangrijk deze geldstromen zijn. Meer sturing op lokaal niveau zal het rendement uit deze geldstromen vergroten.

De stedelijke vernieuwing schuift langzamerhand op naar de wijken uit de jaren ‘70 en ‘80. Nu rijk en gemeenten hiervoor de middelen niet meer hebben en het investe- ringsvermogen van woningcorporaties sterk is beperkt, zal die vernieuwing uit het vermogen van de wijken zelf moeten komen. Dat vermogen wordt nog onvoldoende onderkend. De blik van betrokken partijen als gemeenten, corporaties en zorginstellingen reikt veelal niet verder dan het eigen domein en het stelsel waarbinnen men moet handelen. Optimalisering zoekt men vooral binnen het eigen werkveld. Dat geldt ook voor de beleidssectoren binnen een gemeente. De voordelen over de grenzen van de eigen sector heen worden niet gezien, ook omdat het eigen belang er niet altijd direct mee gediend is. Een gezamenlijk inzicht in elkaars geldstromen helpt dat verengde blikveld te verruimen, het verborgen vermogen van de wijk zichtbaar te maken en meer rendement te halen uit de geldstromen door de wijk.

Lees het hele artikel

Één reactie

Reacties zijn gesloten.