Congressen en seminars

Geldstromen door de Wijk Festijn 2017

Geldstromen door de Wijk organiseert zelfstandig en in samenwerking congressen, seminars en werksessies, zoals het Geldstromen door de Wijk Festijn 2016 en 2017. Ook verzorgen wij werksessies en lezingen op evenementen van derden.

Onder het motto ‘Door ondernemerschap MEER WAARDE uit geldstromen en lokaal vermogen’ organiseerden wij op 4 februari 2016 het eerste Geldstromen door de Wijk Festijn in Theater Stefanus in Utrecht. Centraal stonden drie thema’s: geldstromen en lokaal vermogen, ondernemerschap en verdienmodellen, en processen, regelgeving en financiering. Ga voor meer informatie naar het programma en het verslag ‘Geldstromen door de Wijk Festijn smaakt naar meer!’

De smaak te pakken organiseerden we op 30 maart 2017 in Krachtstation Kanaleneiland het Geldstromen door de Wijk Festijn 2017 met als centraal thema de samenwerking tussen lokaal vermogen, instellingen en bedrijven en gemeente. ‘Met vereende krachten MEER WAARDE uit geldstromen en lokaal vermogen’ was nu het motto. Ga naar het programma en het verslag ‘Kracht, kracht, kracht’.

Ook organiseren werksessies voor kleinere groepen, zoals de Ontdekkingssessies (ga voor meer informatie naar de verslagen) en leverden wij bijdragen aan diverse seminars en evenementen, waaronder het ‘Hoe Open? Festival‘  en het ‘Doe Open Festival‘ van Open Overheid, ‘Burgers bereiken en betrekken‘ van Nudge, de inspiratiebijeenkomst ‘De Delftse Uitdaging‘ van Delft voor elkaar en ‘Jij maakt de Stad‘ van De Gezonde Stad.

Voor volgende congressen, seminars en bijeenkomsten volg ons via onze Nieuwsbrief en op Facebook, Twitter, LinkedIn-groep en LinkedIn-bedrijf.

Wilt u samen met ons een evenement organiseren of ons in het programma van uw evenement opnemen, neem dan contact met ons op via info@geldstromendoordewijk.nl of bel ons. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina.