Praktijktrainingen

Geldstromendoordewijk.nl organiseert onder het motto ‘Praktijktraining voor Praktijkmeesters’ meerdaagse in-companytrainingen voor professionals die actief zijn in een concrete wijk, buurt of dorp en gezamenlijk meer waarde willen halen uit de geldstromen door de wijk.

VERKRIJG IN DRIE STAPPEN INZICHT IN:
de geldstromen die door de wijk gaan
de mogelijkheden om deze effectiever in te zetten
de stappen die je kunt zetten om dit werkelijkheid te maken

Deze in-company-training is een praktijktraining voor praktijkmeesters, professionals die aan de slag zijn of aan de slag gaan in een wijk, buurt of dorp. Wijk, buurt of dorp bieden de concrete casus waarop deze praktijktraining voor de deelnemende organisatie(s) op maat wordt gesneden. Organisaties zijn de gemeente, corporaties, zorgverleners, financiers en andere organisaties die direct bij de casus betrokken zijn.

Opbrengst
– gezamenlijke, nieuwe inzichten t.a.v. lokale waardecreatie
– versterkte samenwerking, intern en extern
– concrete acties in de wijk op korte termijn: operationele toepassing
– voorzetten voor de middellange termijn: tactische, strategische toepassing
– aanzet voor een nieuw perspectief en nieuw élan voor wijk, organisatie en samenwerking

Benadering
Gezamenlijk brengen we de geldstromen van het gebied in kaart, ontdekken we de kansen  om ondanks bezuinigingen, meer mogelijk te maken, door slimmer om te gaan met minder geld, grensoverschrijdend te denken en te doen en in openheid samen te werken met openheid voor de verschillende belangen. Een belangrijke insteek van de training is de doorbreking van scheidslijnen tussen de verschillende sectoren: het sociale domein, de economie en de wereld van de stenen.

Opzet
De training bestaat uit drie opeenvolgende werksessies van een dagdeel:
– Werksessie 1: Verkenning, inzicht en inspiratie
– Werksessie 2: Geldstromen in de wijk
– Werksessie 3: Het potentieel activeren
Tussen de sessies gaan de deelnemers actief aan de slag: zij brengen zelf de geldstromen van de wijk in beeld en ontwikkelen zelf voorstellen hoe deze geldstromen effectiever in te zetten. De trainers inspireren, dagen uit en ondersteunen.
Aan de training gaat een intake van de lokale situatie vooraf. De training wordt afgesloten met een presentatie van het resultaat door de deelnemers.

Aanmelden
Voor deze in-company praktijktraining leggen wij op maat een voorstel aan u voor. Daarvoor gaan wij graag met u in gesprek. U kunt ons benaderen door een e-mail te sturen aan info@geldstromendoordewijk.nl of ons rechtstreeks te bellen. Onze contactgegevens treft u aan op de contactpagina.

terug naar Cursussen en trainingen