Over ons

Geldstromen door de WIJK is een website voor wie MEER waarde wil creëren uit geldstromen door wijken, buurten, dorpen en andere gebieden.

Geldstromen door de WIJK is er voor iedereen die zich professioneel en ondernemend wil inzetten voor waardecreatie over de grenzen van het sociale, fysieke en economische domein

Geldstromen door de WIJK geeft inzicht in de geldstromen die door de wijk lopen, en biedt uitzicht op hoe deze geldstromen beter kunnen worden benut.

Geldstromen door de WIJK is een platform voor kennisdeling en discussie, organiseert werksessies, cursussen en trainingen, verricht onderzoek, geeft adviezen en begeleidt processen gericht op het creëren van meerwaarde uit de geldstromen door de wijk.

Geldstromen door de WIJK is een initiatief van Pieter Buisman en Nathan Rozema

Pieter Buisman

Adviseur en project- en procesmanager voor ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing en de woningmarkt. 'Lokaliseren dankzij globaliseren' is de invalshoek vanwaaruit hij de gebiedsontwikkeling benadert: dankzij de grote schaal zijn schaalvoordelen te halen uit verkleinen en kunnen geldstromen en rollen omdraaien. Hij ontwikkelt hiervoor strategieën om samen met anderen het lokale vermogen te ontdekken en te activeren. Ontwikkelaar van ‘gebiedsondernemen’: een werkwoord dat aanzet tot activering van het vermogen van wijk, buurt, dorp, stad en regio.

Vroeger is reeds voorbij, de toekomst is nu www.pieterbuisman.com  LinkedIn

Nathan Rozema

Betrokken ondernemer, geraakt door de kansen in wijken en het onbenutte potentieel van talenten en wijkeconomie. Nathan is directeur en oprichter van Labyrinth onderzoek & advies en Labyrinthacademy, initiatiefnemer van wijkcooperatie.nl en wijkeconomie.eu, een platform voor de stimulering van de wijkeconomie en het faciliteren van wijkinitiatieven vanuit geldstromen door de wijk. Hij is als adviseur en faciliteerder betrokken bij tal van wijkinitiatieven en sociale ondernemernemingen. Nathan helpt initiatieven op eigen benen te staan en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Hij is co-auteur van 'Succes en faalfactoren van sociale ondernemingen'.

Labyrinth - onderzoek & advies  Labyrinth Academy  LinkedIn