Lezingen en presentaties

Geldstromen door de Wijk geeft inspirerende en uitdagende lezingen en presentaties op openbare en besloten conferenties, discussie- en werkbijeenkomsten  en vergaderingen. Opzet en inhoud stemmen we uiteraard met u af.

Voorbeelden zijn onze bijdragen op het ‘Hoe Open? Festival‘  en het ‘Doe Open Festival‘ van Open Overheid, ‘Burgers bereiken en betrekken‘ van Nudge, de inspiratiebijeenkomst ‘De Delftse Uitdaging‘ van Delft en  het DSO-Lab, Den Haag, ‘Haagse Lobby over Geldstromen’.

Voor meer informatie, neem contact met ons op via info@geldstromendoordewijk.nl of bel ons. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina.