Ontdekkingssessie Geldstromen door de wijk – Inspirators

Inspirerende praktijkmeesters vergroten je inzicht in de geldstromen door de wijk en verruimen je uitzicht op de activering van het vermogen dat in de geldstromen verborgen zit.

Pieter Buisman

Adviseur en project- en procesmanager voor ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing en de woningmarkt. 'Lokaliseren dankzij globaliseren' is de invalshoek vanwaaruit hij de gebiedsontwikkeling benadert: dankzij de grote schaal zijn schaalvoordelen te halen uit verkleinen en kunnen geldstromen en rollen omdraaien. Hij ontwikkelt hiervoor strategieën om samen met anderen het lokale vermogen te ontdekken en te activeren. Met Herman Timmermans ontwikkelde hij ‘gebiedsondernemen’: een werkwoord dat aanzet tot activering van het vermogen van wijk, buurt, dorp, stad en regio. Vroeger is reeds voorbij, de toekomst is nu

 www.pieterbuisman.com  LinkedIn

Nathan Rozema

Betrokken ondernemer, geraakt door de kansen in wijken en het onbenutte potentieel van talenten en wijkeconomie. Nathan is directeur en oprichter van Labyrinth onderzoek & advies en Labyrinthacademy, initiatiefnemer van wijkcooperatie.nl en wijkeconomie.eu, een platform voor de stimulering van de wijkeconomie en het faciliteren van wijkinitiatieven vanuit geldstromen door de wijk. Hij is als adviseur en faciliteerder betrokken bij tal van wijkinitiatieven en sociale ondernemernemingen. Nathan helpt initiatieven op eigen benen te staan en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Hij is co-auteur van 'Succes en faalfactoren van sociale ondernemingen'.

Labyrinth - onderzoek & advies  Labyrinth Academy  LinkedIn

Herman Timmermans

Herman Timmermans kent de wereld van de overheden en van de bedrijven. Hij opereert op het snijvlak van het publieke en private domein, daar waar nieuwe impulsen, nieuwe dynamiek en professionalisering wenselijk zijn om waarde toe te voegen. Zijn focus ligt op financieel economische programma’s en instrumenten voor gebieden en locaties. Instrumenten zijn onder meer ontwikkelingsmaatschappijen, ondernemersfondsen, stadsherstel en parkmanagement. Voorbeelden zijn het concept 'Bloeiende Dorpen', Energiecoöperaties, BIZ-adviezen en het Programma 'Ondernemersvriendelijke Gemeente'. Initiëren, verbinden en realiseren zijn de werkwoorden die telkens bij hem terugkomen.

www.hermantimmermans.nl LinkedIn