Aanpak funderingsproblematiek Kleiwegkwartier van start

IMG_0284Woningen in het Rotterdamse Kleiwegkwartier kampen met ernstige funderingsproblemen. Voor bewoners en eigenaren kan dat onverwachte en grote gevolgen hebben. Een aantal woningen in de buurt moest onlangs door een plotselinge verzakking acuut ontruimd worden. De Bewonersinitiatiefgroep Kleiwegkwartier (BIK) heeft daarom samen met het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) de funderingsproblematiek breed onder de aandacht gebracht. En met succes. Samen met de gemeente Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben zij het proefproject ’Goed gefundeerd’ opgezet.Startbijeenkomst Goedgefundeerd Op 16 januari kwamen 35 mensen bijeen voor de kick-off: bewoners en een breed scala van deskundigen, want het gaat om meer dan een technisch en financieel probleem, ook de sociale gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. En dan zijn er vragen naar de oorzaken, de aansprakelijkheid en de preventieve maatregelen en mogelijkheden voor herstel. Dat raakt vele belangen en geldstromen.

Geldstromendoordewijk.nl draagt daarom graag bij aan de ontwikkeling van oplossingen en neemt deel aan de klankbordgroep. Voor meer informatie over dit project, ga naar Logo gg