Geldstromen door de School

Wat kost een leerling?

Grofweg 6.700 euro trekt de Rijksoverheid jaarlijks uit voor elke basisschoolleerling. Dat geld komt niet allemaal in de klas terecht. Waar blijft het dan?

Twee jaar geleden kwam Marije van den Berg van Democratie in Uitvoering naar Geldstromen door de Wijk met het idee om op zoek te gaan naar de geldstromen door de school. Dat werd een ware ontdekkingstocht door de lumpsumjungle.Geldstromen door de School

Lees er meer over in het artikel ‘Hoeveel kost een basisschoolleerling? in de Volkskrant en op de website van Geldstromen door de School.

The Trust, Inverclyde CDT

Community Development Trusts: verankerd in wetgeving

Pieter Buisman, Kristel Jeuring en Nathan Rozema – in: Social Bestek, april/mei 2018

Lessen uit Schotland

Al te vaak blijven burgerinitiatieven steken in goede bedoelingen. Overheden zien ze niet altijd voor vol aan. In Schotland is dat anders: burgerinitiatieven zijn er uitgegroeid tot professioneel en zakelijk aangestuurde organisaties, de ‘Community Development Trusts‘, door de overheid gestimuleerd met wetgeving en financiering. Wat kunnen wij daarvan leren?

In oktober 2017 organiseerden LSAbewoners, Labyrinth Onderzoek en Geldstromen door de Wijk een leerreis naar Schotland: Op zoek naar de WijkBV. Lees het volledige artikel over wat we van de Schotse situatie kunnen leren in Sociaal Bestek: Community Development Trusts: verankerd in wetgeving.

Meer over de leerreis naar de WijkBV is te lezen in de blogs  Van onderop en bovenaf in Schotland en Bouwstenen voor de WijkBV

Handel voor de wijk

Versterking van de wijkeconomie kan tweedeling tegengaan

Pieter Buisman en Nathan Rozema in: Ruimte en Wonen, 02-2017, 27 juni 2017

Tweedeling of meerdeling, de scheidslijnen in de samenleving lijken zich eerder te verdiepen dan op te lossen. Economisch neemt de ongelijkheid toe en sociaal de vervreemding. Wat de zaak in de jaren ́50 bij elkaar hield, de buurt, het dorp, de kerk en de fabriek heeft aan werking en betekenis ingeboet of is geheel verdwenen. Handel in de wijk, economie op wijkniveau, kan daarvoor in de plaats een nieuw, effectief en duurzaam bindmiddel zijn. Effectief, omdat het geen institutionele beklemming kent en zich min of meer zelf reguleert. Duurzaam, omdat het lokaal vermogen activeert en waarde creëert waarvan uiteindelijk iedereen beter wordt.

Een blik op de leefbaarometer is vaak al voldoende om een indruk te krijgen van waar het in Nederland goed gaat en waar minder; waar het sterke deel van de samenleving woont en waar het zwakke. De wijken waar de leefbaarheid als onvoldoende wordt beoordeeld zijn veelal ook de wijken waar inkomens laag zijn, de uitkeringsafhankelijkheid hoog en gezondheid te wensen overlaat.

Tweedeling van de gemengde wijk: rood en groen

In Utrecht grenst het roze rode Overvecht aan het diepgroene Tuindorp, de minst ge- wilde aan een van de meest gewilde wijken van de stad, de wijk met 80% vooral gesta- pelde sociale huurwoningen, aan de wijk met vooral jaren ’30 koopwoningen. Twee aparte werelden, gescheiden door een spoorbaan. De paradox is dat juist die grote hoeveelheid sociale huurwoningen ooit was bedoeld om de positie van lage- en middeninkomens te versterken, maar nu leidt tot concentratie van de zwaksten in de samenleving. Tien jaar stedelijke vernieuwing, gericht op socia- le stijging onder de naam Krachtwijken heeft daaraan weinig veranderd.

Lees het gehele artikel

Lees meer over Tweedeling in het themanummer van Ruimte en Wonen

Boekje open over geld

Geldstromen door de Wijk heeft meegewerkt aan het ‘Boekje Open Over Geld’. Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd wordt besteed. En wat zien we er nu eigenlijk van terug op straat? Inwoners missen overzicht, duidelijkheid, transparantie en hopen maar dat de verantwoordelijke bestuurders en hun ambtenaren het goed doen. Openheid geven over publiek geld – en wel zo dat de samenleving ook snapt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt – is nog geen gemeengoed en blijkt lastiger dan gedacht. Zowel voor de gemeente als voor burgers. Daarom is er nu BOOG: een Boekje Open Over Geld. In het boekje zijn verschillende benaderingen en methodes bij elkaar geplaatst waarmee burgers meer grip kunnen krijgen op de geldstromen in hun wijk en gemeente.

Ondernemerschap

Geldstromen door de Wijk gaat daarbij vooral uit van de kracht van het lokale ondernemerschap, want dat heb je nodig om meer waarde te halen uit de geldstromen die door je wijk gaan.  Dat ondernemerschap houdt ook in dat je risico’s moet durven nemen. Waar dat toe kan leiden hebben sommigen in de voorbereiding van BOOG aan den lijve kunnen ondervinden. Buurttuin De Zandloper en Krachtstation Kanaleneiland zijn voorbeelden van lokaal ondernemerschap die met recht hun plek in het Boekje Open Over Geld hebben verdiend. Lees het boekje en kijk en luister naar de enthousiaste verhalen van de mensen van De Zandloper en het Krachtstation. Of ontdek meer op 30 maart op het Geldstromen door de Wijk FESTIJN 2017 in het Krachtstation. Schrijf je nu in!