Pieter Buisman

Pieter BuismanAdviseur en project- en procesmanager voor ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing en de woningmarkt. ‘Lokaliseren dankzij globaliseren’ is de invalshoek vanwaaruit hij de gebiedsontwikkeling benadert: dankzij de grote schaal zijn schaalvoordelen te halen uit verkleinen en kunnen geldstromen en rollen omdraaien. Hij ontwikkelt hiervoor strategieën om samen met anderen het lokale vermogen te ontdekken en te activeren. Ontwikkelaar van ‘gebiedsondernemen’: een werkwoord dat aanzet tot activering van het vermogen van wijk, buurt, dorp, stad en regio.

Vroeger is reeds voorbij, de toekomst is nu www.pieterbuisman.com  LinkedIn

Één reactie

Reacties zijn gesloten.