Geldstromen door de wijk en de Circulaire Stad

Pamflet Circulaire Stad-voorbladHet perspectief van de circulaire stad biedt interessante aanknopingspunten en een nieuw ontwikkelperspectief voor de Nederlandse stad. Voor het behoud van de goede economische en sociale positie van onze steden is een nieuwe, duurzame strategie nodig waarin de stad de oplossing is in plaats van het probleem. Het perspectief van de circulaire stad biedt kansen om steden niet alleen duurzamer, maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger te maken en geeft een richting voor de zoektocht naar een nieuwe economie voor de stad én daarmee voor Nederland. Samen met de Innovatiekring De Circulaire Stad, bestaande uit ambtenaren, wetenschappers en praktijkmensen die professioneel bezig zijn met een duurzame toekomst voor de stad, heeft RUIMTEVOLK in kader van de Agenda Stad een pamflet opgesteld met daarin voorbeelden en tien agendapunten om voor te sorteren op het perspectief van de circulaire stad. Geldstromen spelen daarin een belangrijke rol. Geldstromen door de WIJK leverde dan ook zijn bijdrage aan het Perspectief van de Circulaire Stad.

Wil je meer weten over hoe Geldstromen om te buigen naar de Circulaire Stad? Meld je dan alvast aan voor het Geldstromen door de Wijk FESTIJN dat we op 4 februari 2016 in Utrecht organiseren.