Anders kijken naar betaalbaarheid

Twintig Corporatie-CFO’s strijden om Gelstromen-door-de-Wijk-Trofee

Geen discussie over de sociale huursector of het gaat om betaalbaarheid. Zorgen voor goede en betaalbare woningen, daar gaat het immers bij woningcorporaties om. Maar wat is betaalbaarheid? Daarvoor zijn normen, maar de discussie lijkt daarmee niet beslecht. Integendeel, Woonbond, wethouders, huurders, corporaties, minister, Tweede Kamer, NIBUD en een leger aan deskundigen binden op gezette tijden de strijd aan over wat die norm dan wel moet zijn. Of kun je ook anders naar betaalbaarheid kijken? Twintig CFO’s van grote woningcorporaties gingen met die vraag aan de slag. Ze werden door Pieter Buisman en Nathan Rozema van Geldstromen door de Wijk uitgedaagd met een concreet project te komen dat huurders en corporaties beide voordeel biedt.

Over een andere boeg

Administratieve systemen, fiscale wetgeving, solvabiliteitseisen, verhuurderheffing en andere ‘hard stuff’ vormen doorgaans de onderwerpen van de 24h-conferentie die jaarlijks met Prinsjesdag voor een select gezelschap van financiële directeuren van woningcorporaties wordt gehouden. Voor de editie 2015 georganiseerd door de woningcorporaties Parteon, Rochdale, Mitros en adviesbureau PwC werd het thema ‘Betaalbaarheid vanuit het perspectief van de huurder’. Stof genoeg voor discussie over te hoge huren en rijk gevulde corporatiekassen. Voor de organisatie aanleiding om betaalbaarheid eens over een andere boeg te gooien. PwC en Mitros vroegen Geldstromen door de Wijk daarvoor een werksessie te houden.

Lokaal vermogen activeren

‘Zijn wij als corporaties wel zo sociaal?’, was een vraag die in de voorbereiding op tafel kwam. Hoe kijken huurders naar betaalbaarheid, wat is hun perspectief en welke ontwikkelingen zijn daarin? Hoe verzilveren we het rendement van geluk? En wat betekent dat voor de rol en verantwoordelijkheid van de woningcorporatie. Geldstromen door de Wijk over betaalbaarheidGrote vragen, maar Pieter Buisman en Nathan Rozema leidden de CFO’s op luchtige wijze van geluk, via vermogen naar geldstromen en weer terug.
Onder de titel ‘Betaalbaarheid, Sociale Innovatie en Ondernemerschap’ lieten ze met concrete voorbeelden zien hoe ondernemerschap lokale vermogens kan activeren: geld, maar ook kunde, kennis en ander potentieel in de wijken. Ondernemers ruiken geld, ze zien een gat in de markt en steken daarvoor hun nek uit. Om te overleven moeten ze slim en efficiënt opereren. Dat komt op allerlei manieren de huurders ten goede, maar ook de corporaties, de gemeente en de vele andere instellingen die in de wijken actief zijn. Ondernemers moeten daarvoor wel de ruimte krijgen: uiteindelijk moet er wel geld in het laatje komen – wat in het sociale domein nogal eens wordt vergeten, of zelfs geminacht. Iedereen moet eraan kunnen verdienen! Dat zet betaalbaarheid in een ander perspectief.

Voorstel voor concreet project

Met als inzet de grote Geldstromen-door-de-Wijk-Emmer-Wisseltrofee gingen daarom vier groepen aan de slag met de opdracht een concreet project te bedenken dat vandaag kan starten, ondernemerschap in de wijk en bij huurders opwekt, geldstromen en vermogen
beter benut en zowel huurder als corporatie voordeel geeft.
Geldstromen door de Wijk Trofee overhandigdVoor CFO’s mocht daarbij een financiële onderbouwing niet ontbreken. Dat leverde mooie voorstellen op waarmee, na enige nadere toelichting en een welgemeend advies, de ‘RvC’ graag wilde instemmen. Een keuze was echter noodzakelijk. Na ampel beraad werd het de ‘Thuismeester’ en mocht groep 4 de felbegeerde Geldstromen-door-de-Wijk-Emmer in ontvangst nemen.

Betaalbaarheid vanuit een ondernemend perspectief. Over een jaar zien we graag het succes!

Meer weten? Meld je dan alvast aan voor het Geldstromen door de Wijk FESTIJN op 4 februari 2016 in Utrecht en we houden je op de hoogte.

Één reactie

Reacties zijn gesloten.