Alarm over geldstromen in Kanaleneiland

Wijkraad Zuidwest Werksessies op locatie hebben extra charme. Voorbeelden en aanknopingspunten liggen direct voor het grijpen en raken de deelnemers direct. Dat maakt het lekker concreet. Op 7 september 2015 zaten we in Kanaleneiland, Utrecht op wijkbureau Zuid-West met de Wijkraad. Alle voorwaarden leken dus aanwezig voor een boeiende bijeenkomst. De deelnemers werden echter zwaar beproefd, want het alarm bleef twee-en-een-half uur over de geldstromen heen door rinkelen. Hun betrokkenheid was er niet minder om.

Practice what you preach: Krachtstation Kanaleneiland brengt geldstromen samen

Zuid-West omvat de vooroorlogse wijken Dichterswijk en Rivierenwijk en de naoorlogse uitbreidingen Transwijk, Kanaleneiland. Wijken met een verschillend karakter en ontwikkeling. Krachtstation KanaleneilandOok als je naar de geldstromen kijkt en de wijze waarop bewoners, ondernemers en organisaties daarop inspelen. In Rivierenwijk beheren bewoners zelf het buurthuis ‘De Nieuwe Jutter’. Ook bij Buurttuin de Zandloper willen bewoners het beheer overnemen. Met steun van Labyrinth werken ze aan hun businessplan. In Kanaleneiland opent binnenkort het Krachtstation, een initiatief van o.a. Labyrinth en Kantorendokter om ruimte te bieden aan lokaal ondernemerschap. Want als er mensen zijn die meer uit geldstromen weten te halen, dan zijn dat vooral ondernemers.

Lokaal sociaal ondernemerschap: sluit aan op belevingswereld van de wijk

Nathan Rozema en Pieter Buisman namen de wijkraad daarom niet alleen mee in de aard en omvang van de geldstromen. Met name stimulering van lokaal ondernemerschap vormde het centrale thema van deze bijeenkomst. Van belang daarbij is te kijken vanuit het ondernemende vermogen en de belevingswereld van de mensen in de wijk zelf. Dat verschilt sterk per wijk, maar meer nog tussen wijkbewoners en de professionals, die, hoewel in de wijk werkzaam, daarvan geen deel uitmaken, laat staan vanuit ondernemerschap kunnen denken.

Niet alleen de lusten

Ondernemerschap betekent dit risico’s nemen, niet alleen de lusten, maar ook de lasten dragen, er eigen geld in stoppen en je uiterste best doen om dat terug te verdienen. Want uiteindelijk gaat het onder streep om klinkende munt. Daarvoor heb je ook een goede neus nodig. Ondernemers ruiken geld en weten latente behoeften op te wekken en daaruit geldstromen te genereren. In een wijk als Kanaleneiland is daarop veel meer te winnen. Een tv-schotel kan sommigen een doorn in het oog zijn, achter die schotel gaat een hele wereld schuil van diensten die direct inspelen op de specifieke behoefte van de wijkbewoners. De sociale sector heeft dat niet in de genen. Ogenschijnlijk mooie projecten en initiatieven smoren daardoor uiteindelijk in hun subsidie-afhankelijkheid.

Colour Kitchen en Wijkcooperatie.nl

Stel daar ondernemingen als Colour Kitchen en Wijkcooperatie.nl met o.a. Klusgewoon tegenover: maatschappelijke ondernemers die mensen die zwak staan in de arbeidsmarkt in hun kracht weten te zetten: vooral door te ondernemen. Een wijk als Kanaleneiland barst van het potentieel: mensen die wat kunnen, bewoners en organisaties die aan van alles behoefte hebben. Je moet het alleen zien! Kanaleneiland-Prins ClausbrugDat potentieel ligt vaak ook net buiten de wijk. De Prins Clausbrug mag een fraaie verbinding vormen tussen Kanaleneiland en Papendorp, in economisch opzicht valt er nog veel te winnen aan wederzijds verkeer tussen de krachtwijk en de kantorenwereld aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor geldstromen is geen brug te ver!

Tips voor de wijkraad

Wat kan de wijkraad daarmee doen? Zoek ondernemers op. Daag de gemeente uit tot meer openheid. Sta kritisch tegenover elk project dat van overheidswege of vanuit andere instellingen op de wijk wordt neergelaten en stel de vraag: wat gaat dit de wijkbewoners opleveren, waar is de business case en het verdienmodel, voor wie levert dit allemaal wat op? Durf deze vraag te stellen, denk erover na en dwing initiatieven in de bonus-malus stand. Een nieuwe ruilmunt in de wijk is leuk, als het goed gaat mag er ook aan verdiend worden, maar als het niets wordt: wie draait er dan voor op? Op deze manier worden initiatiefnemers gedwongen om over een verdienmodel en investeringen na te denken, zoals iedere ondernemer dat moet doen wanneer hij een financiering nodig heeft. De normaalste zaak voor bedrijven, maar vreemd genoeg in de non-profit vaak nog heel bijzonder.

Meer weten? Meld je alvast aan voor het Geldstromen door de Wijk FESTIJN op 4 februari 2016 in Utrecht en we houden je op de hoogte.

Één reactie

Reacties zijn gesloten.