Aan de keukentafel over: de BIZ

Aan de keukentafel over; de BIZ

BIZ staat voor BedrijvenInvesteringsZone. In een BIZ vormen de ondernemers en vastgoedeigenaren in een gebied een fonds waaruit zij investeringen kunnen doen om gezamenlijk de kwaliteit van hun gebied te versterken. Wat kunnen ondernemers met een BIZ, hoe komt een fonds tot stand en wat kan een BIZ betekenen voor een betere inzet van de Geldstromen door de Wijk? Pieter Buisman en Nathan Rozema gaan er aan de keukentafel over in gesprek met Herman Timmermans bestuursvoorzitter van de Stichting CLOK.

Steeds meer krachtige, vitale en duurzame lokale economieën in Nederland: daar staat de Stichting CLOK voor. Daartoe ondersteunt, stimuleert, versterkt en professionaliseert CLOK door kennis, vaardigheden en informatie de positie en samenwerking van ondernemers, gemeenten en gebiedsbeheerders.