Over ons

Geldstromen door de WIJK is een website voor wie MEER waarde wil creëren uit geldstromen door wijken, buurten, dorpen en andere gebieden.

Geldstromen door de WIJK is er voor iedereen die zich professioneel en ondernemend wil inzetten voor waardecreatie over de grenzen van het sociale, fysieke en economische domein

Geldstromen door de WIJK geeft inzicht in de geldstromen die door de wijk lopen, en biedt uitzicht op hoe deze geldstromen beter kunnen worden benut.

Geldstromen door de WIJK is een platform voor kennisdeling en discussie, organiseert werksessies, cursussen en trainingen, verricht onderzoek, geeft adviezen en begeleidt processen gericht op het creëren van meerwaarde uit de geldstromen door de wijk.

Geldstromen door de WIJK is een initiatief van Pieter Buisman en Nathan Rozema