Geldstromen door de Wijk FESTIJN 2017

Geldstromen door de Wijk FESTIJN 2017

 

in en over

KANALENEILAND

LEES HET UITGEBREIDE VERSLAG  OF DE KORTE IMPRESSIE

Krachtstation Kanaleneiland: wonen, werken en vermaak in, voor en door de wijk. Met vereende krachten en slim bundelen van geldstromen is een oud schoolcomplex omgetoverd tot een bruisend centrum midden in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Van onderop, geheel zelfstandig en met een sluitende businesscase.

Geen betere plek voor het Geldstromen door de Wijk FESTIJN 2017 dan het Krachtstation. Want dit FESTIJN gaat over

KRACHT KRACHT KRACHT

over het bundelen van de KRACHT van ondernemers en ondernemende bewoners uit de wijk, van de KRACHT van de bedrijven en instellingen in de wijk, en van de KRACHT van de gemeente en andere overheden voor de wijk. Of het initiatief nu van bovenaf, onderop, binnenuit of buitenaf komt, uiteindelijk gaat het om een goed samenspel waarin partijen elkaar in hun KRACHT zetten en MET VEREENDE KRACHTEN MEER WAARDE uit geldstromen en lokaal vermogen halen, voor de wijk én voor zichzelf. Want iedereen mag en moet er beter van worden!

Niets is zo stevig als een driehoek, niets zo veerkrachtig als een cirkel: de KRACHT van de verbinding in deze driehoek en cirkel vormt het leitmotiv van dit Festijn. Hoe bouw je die KRACHT met elkaar op? Hoe zorg je ervoor dat alle KRACHTEN meewerken, het werk lichter maken, en toch voor iedereen meer opleveren? Dat zijn de uitdagingen van dit Festijn. Het Krachtstation laat zien hoe het kan: ondernemers die hun krachten bundelen, wijk en wijkbewoners in hun kracht zetten, geldstromen opwekken en ombuigen.

Lekkende emmer

Meet je eigen kracht en die van anderen – ondernemers, bewoners, start-ups, professionals en bestuurders –  in en rond ‘De Kuil’, de prachtige arena in het hart van het Krachtstation, in debatten, werksessies, presentaties, pitches en ontmoetingen over transformatie en hergebruik van vastgoed voor de wijk, ondernemerschap in, door en voor de wijk, verdienmodellen, financiering en fondsen, samenwerking, wijkeconomie, right to challenge en zelfbeheer, wonen, welzijn, zorg, werk en nog veel meer…..

Opening Krachtstation

Schrijf je daarom in voor het Geldstromen door de Wijk FESTIJN 2017 in en over Krachtstation Kanaleneiland op 30 maart 2017

PROGRAMMA

Met vereende krachten MEER WAARDE uit geldstromen en lokaal vermogen

Nathan Rozema en  Pieter Buisman – initiatiefnemers van Geldstromen door de Wijk – leiden je onder dit motto het programma binnen. Over stevigheid en veerkracht, ondernemerschap en vermogen.

Krachtstation: concept, proces, verdienmodel en kleine parade

 Nathan Rozema,  Hielke Jan van de Leij en  Klaas Schotanus leiden je vervolgens door Krachtstation Kanaleneiland: hoe is het ontstaan, wat was het idee, wat zat er mee en wat tegen, wat is het geworden, wat kost het en wat brengt het op, en waar gaat het heen? En in een kleine parade vertellen de ondernemers in het Krachtstation over hun drijfveren, hun verbinding met Kanaleneiland, hun ondernemerschap en hun betekenis voor elkaar.

Krachtwijk Kanaleneiland

‘Krachtwijk’ een sleetse term? Wij vinden van niet en daarom gaan we op verkenning naar het (verborgen) vermogen van Kanaleneiland: het ondernemerschap, het talent, het vastgoed, de omgeving en de geldstromen. Wat kunnen we daarmee doen en wat hebben we daarvoor nodig? We vragen het aan:
  Alice Hendriksen Oostereng – voorzitter Business Eiland Utrecht
 Theo den Hertog – directeur DOENJA Dienstverlening
 Karim el Bouayadi en  Hassane Gaznay – oprichters van de Stichting Trendy
 Ingeborg de Jong – directeur Timpaan
 Marije Eleveld – directeur-bestuurder woningcorporatie Bo-Ex
 Siebren van der Zwaag – sociaal ondernemer, van origine vee-exporteur
én aan jou!

De Kracht van eigen geld

We willen weer grip op ons eigen geld. Dat blijkt uit de opkomst van lokale spaar- en leengroepen, broodfondsen en kredietunies en van de onderlinge samenwerkingsverbanden bij energie, zorg en wonen.
 Klaas Molenaar, lector Financial Inclusion and New Entrepreneurship aan De Haagse Hogeschool, neemt je mee in de wereld van FinTech waardoor geld sneller, goedkoper, massaler en dichter bij onze directe omgeving kan worden aangeboden.  Zo kan de kracht van eigen geld krachtig worden ingezet voor de initiatieven op lokaal niveau. En met meer waarde!

Ondernemerschap uit en voor de wijk

 Paulus Jansen – wijkwethouder – geeft aan het eind van dit plenaire deel zijn kijk op het belang van ondernemerschap uit de wijk en voor de wijk.


En dan aan de slag!

WERKSESSIES

Hoe zetten ondernemers en ondernemende bewoners, bedrijven en instellingen en de gemeente en andere overheden gezamenlijk hun KRACHTEN in om uit geldstromen en lokaal vermogen voor wijk, buurt of dorp MEER WAARDE te creëren? En natuurlijk ook voor zichzelf!
Met deze vraag gaan we in de werksessies met elkaar aan de slag, met driehoek en cirkel in de hand. In elke werksessie staat een specifiek thema centraal: vastgoed, zorg, welzijn, werk, energie, financiering en samenwerking. Dat doen we in twee ronden.

Energie van en voor de wijk - ↓

Je eigen energie produceren, hoe doe je dat in een wijk als Kanaleneiland? Veel platte daken, maar ook veel partijen: huurders, kopers, energieleveranciers, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren, gemeente, provincie, rijk. Hoe kunnen zij met elkaar de wijk energetisch duurzaam maken en hoe kunnen vooral bewoners daarvan profiteren?
 Spencer Schols – manager vastgoed en ontwikkeling, woningcorporatie Bo-Ex
 Robin Berg – LomboXnet

Vastgoed voor de buurt - ↓

Het Krachtstation is een mooi voorbeeld van hoe bestaand vastgoed niet alleen een nieuwe bestemming krijgt, maar ook betekenis voor de wijk en de buurt. Deze werksessie gaat dieper in op de ontwikkeling van het Krachtstation, de businesscase en de bundeling van geldstromen en lokaal vermogen. Ook andere voorbeelden van vastgoed voor de buurt komen aan bod.
Hielke Jan van der Leij – directeur Van der Leij Projectontwikkeling, partner Krachtstation
 Klaas Schotanus – HIK-Ontwerpers, partner Krachtstation

Een gezonde wijk - ↓

Gezondheid vormt een speerpunt in de ontwikkeling van de gemeente Utrecht, maar in Kanaleneiland laat die gezondheid nog veel te wensen over. Daarmee zijn grote geldstromen gemoeid. Wat kunnen lokale zorgondernemers, verzekeraars en zorginstellingen elkaar bieden om Kanaleneiland tot een gezonde wijk te maken? En wie kan nog meer een duit in het zakje doen?
 Remco de Maaijer – gespreksleider, Krachtstation
 Jeroen Crasborn – senior adviseur zorgstrategie, Zilveren Kruis – Kenniscentrum
 Miranda Ooijevaar – senior adviseur gezonde wijkontwikkeling, Gemeente Utrecht
 Kees Fortuin – Sociale gebiedsontwikkeling en bewoner
 Marco Redeman – Zorgverslimming en bewoner

Buurtondernemers zorgen voor beweging - ↓

Veel voorzieningen in de wijk zijn in de afgelopen 50 jaar door de gemeente overgenomen of gesubsidieerd. Die geldkraan wordt echter steeds verder dichtgedraaid. Utrecht kent een paar mooie voorbeelden, van hoe bewoners en gebruikers het roer overnemen en daarvoor een eigen onderneming starten. Right to Challenge. Uit ondernemerschap, doorzettingsvermogen en creativiteit ontstaan nieuwe verdienmodellen. Maar met de verantwoordelijkheid en de zeggenschap komen ook de risico’s. Hoe gaan we daarmee om? En wat betekent dat voor de rol van de gemeente en de instellingen?

 Siham Chemlal en  Anita de Rooij-Renes – Buurttuin De Zandloper
 Katia Scholder – financieel beleidsmedewerker, Gemeente Utrecht
 Mounaim Abdelkhalki – manager voor Zuidwest en Binnenstad, DOENJA Dienstverlening
 Ewout van der Weij – project- en procesmanager, kwartiermaker, gespreksleider

Wijken en buurten als onderneming ↓

Door wijken, buurten, dorpen, bedrijfsterreinen gaan niet alleen veel geldstromen, maar ook grondstoffen stromen in en uit. Die zijn meer waard dan we denken. Hoe kunnen we die waarde voor de wijk behouden? Wat is de rol van de ontwikkelaar, de eigenaar de gemeente en de ondernemer en bewoner? Twee invalshoeken komen aan bod: vanuit het perspectief van ondernemende pioniers en vanuit een niet minder innovatieve ontwikkelaar.
 Bram Heijkers – Stichting I’M BINCK
 Sabrina Lindemann – OpTrek en initiatiefnemer Stichting I’M BINCK
 Peter Pronk – adjunct-directeur Timpaan
 Fred Baptist – directeur Fortierra – Vastgoedpas

 

Stadseiland, de meerwaarde van gezonde verstedelijking ↓

Utrecht gaat voor een binnenstedelijke groei: gezond en duurzaam. Op het ‘Stadseiland’ tussen Amsterdam-Rijnkanaal en Merwedekanaal gaat dit gebeuren. Geldstromen worden er op een minder traditionele manier ingezet, bijvoorbeeld om kosten van gezondheid of energie te voorkomen en maatschappelijk waarde te creëren. Duurzame renovatie, Food for Good en het Rondje Stadseiland zijn daarvan mooie praktijkvoorbeelden.
 Wim Beelen – senior gebiedsmanager Zuidwest, Gemeente Utrecht
 Rik Kors – wijkregisseur Zuidwest, Gemeente Utrecht
 Hans Pijls – initiator en begeleider sociale groenprojecten, Stichting de Wending
 Jesse Flink – directeur Grondontwikkelmaatschappij Kanaleneiland Centrum (GEM KEC)

Werk en ondernemen door en voor de wijk ↓

Een wijk als Kanaleneiland heeft een geweldig arbeidspotentieel. Ook dat is lokaal vermogen. Hoe kunnen we dat vermogen activeren? Wat houdt bedrijven, ondernemingen en instellingen in en om de wijk tegen om dit potentieel te benutten? Over werkgeverskringen en werknemerscoöperaties die een brug kunnen slaan, lokaal vermogen activeren en geldstromen in de wijk houden. Van idee naar de concrete toepassing in de wijk.
 Peter Millenaar – trendwatcher, initiatiefnemer Werkgeverskringen en Werknemerscoöperaties
 Brend Kouwenhoven – managing partner BK360° business development
 Maarten Hazeleger – manager generalistische langdurige zorg Abrona


Ondernemersfondsen, vliegwiel voor de wijkeconomie ↓

Met ondernemersfondsen versterken lokale ondernemers, bedrijven en instellingen de economische kracht en waarde van hun gebied. Hoe werken ze, wat zijn de ervaringen, en hoe kan het economische effect voor bedrijven en instellingen én voor de lokale economie worden vergroot? Op zoek naar de multiplier.
 Herman Timmermans – voorzitter Stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemerskringen)
 Alan Grommers – fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht
 Eduard Plate – centrummanager EduardPlate|Extenzio

Financiering door en van elkaar ↓

Een onderneming starten is één, maar waar komt het geld vandaan? In deze sessie verkennen we de mogelijkheden van banken, onderlinge handel en financiering, crowdfunding en nieuwe betaal-technologie. Welke financieringsvormen zijn geschikt, en in welke fase van de ontwikkeling van een initiatief of onderneming? Hoe krijg je krediet als banken jouw bedrijf te riskant vinden? Hoe krijg je klanten en daarmee inkomen om je lening terug te betalen? Waar komt het geld vandaan, en hoe blijft het langer in de wijk? Wie een interessante casus heeft kan ‘m inbrengen.
 Georgie Friederichs – directeur Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 Daniëlle Gouman – adviseur civic crowdfunding Voor je Buurt
 Henk van Arkel – vertegenwoordiger van het Utrechts Circulair Geld Initiatief, onderdeel van het Onderling Geld-Circuit Nederland
 Mark Verhijde – projectleider BOOG (Boekje Open Over Geld), gespreksleider

Samen werken en samen bouwen ↓

Bewoners, wijkondernemers, bedrijven, instellingen, gemeenten en andere overheden, ze hebben allemaal een eigen verdienmodel, een eigen blikveld. Het is best lastig over de eigenschutting heen te kijken. In deze werksessie staat de opgave centraal en gaat het erom hoe de verschillende partijen vanuit hun verschillende belangen die opgave zo effectief mogelijk weten aan te pakken, maar er ook zelf voordeel bij hebben.
Igno Pröpper – grondlegger ‘Opgaven gestuurd werken’, directeur Partners+Pröpper
 Joeri van de Riet – programma coördinator, Starters4Communities
 Thijs van Mierlo – directeur LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners)

Het grote onbekende ↓

Wat gaat dit worden? Dit is de werksessie met nog onbegrensde mogelijkheden. Wie durft het aan om het onbekende tegemoet te gaan? Wie neemt het initiatief?

TALENTENJACHT

Ondernemers van de toekomst. Wat wordt er van hen gevraagd? Hoe bereiden zij zich daarop voor en wie en wat hebben zij daarvoor nodig? Met  Henk Schotpoort,  Miranda van der Vegt en  Naomi Wierts van ROC Midden-Nederland en een aantal studenten blikken vooruit en om ons heen en nemen een kijkje op de markt van Jong in Bedrijf. En natuurlijk vergeten we de studenten van XtremeEvents niet, die met veel energie het Festijn technisch en organisatorisch ondersteunen.

JONG IN BEDRIJF

   

Ondernemende studenten van ROC-Midden Nederland veroveren de markt↓

Out of the box – Les over diversiteit
            Aniek, Isabella, Eline, Kirsten
Biobag – Biotas
            Mohammed, Hicham, Oumaima, Elllis, Ayoub
Hair Catcher – Voor in het doucheputje
            Hacer, Laura, Mounir, Jelle, Jorge, Akshay
Fezohr – Motivatiestickers werknemers
            Tom, Thom, Yesse, Dominick, Jordin, Jochem
Festikit – Festivalpakket
            Bart, Nena, Martijn, Femke, Sterre
Beau-tea-full – Thee
            Hannemijn, Donna, Bertine, Liselot, Joella
Plant-it-twice – Plantje voor het goede doel
            Kevin, Issam, Britt, Julian
EHBO to go – EHBO-kistje
            Maaseja, Alihan, Wessal, Julius
UWSB – USB voor het goede doel
            Hassan, Mohamed, Mohammed, Thomas, Mike
Dating jar – Spullen voor daten
            Iris, Tom, Natalie
Faith by feathers – Armbandje voor het goede doel
            Nies, Esmee, Fabienne, Aleyna

PITCH JE EIGEN ONDERNEMING

Heb je zelf een goed idee, een wijkinitiatief dat navolging verdient of een startende onderneming die een markt zoekt? Waag je in de arena! Zes deelnemers krijgen de kans  voor een pitch van 4 minuten. Gaan de duimen omhoog, of blijkt ‘de Kuil’ een slangen- of leeuwenkuil? Aanmelden bij inschrijving.

DE GROTE FINALE

Met vereende KRACHTEN halen we met elkaar feestelijk de oogst van dit Geldstromen door de Wijk FESTIJN binnen. En misschien wacht er nog een leuke verrassing.

BORREL

Na afloop is er tijd onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar na te praten en een nog een bezoekje te brengen aan de Jongeren in Business Markt van de studenten van ROC Midden-Nederland. Ook tijdens het Festijn is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

SPREKERS EN INLEIDERS

Nathan Rozema en Pieter Buisman – initiatiefnemers Geldstromen door de Wijk
Nathan Rozema is directeur Labyrinth Groep en initiatiefnemer en partner Krachtstation Kanaleneiland
Pieter Buisman is zelfstandig adviseur stedelijke ontwikkeling

...en verder werken mee↓

 Hielke Jan van der Leij – directeur Van der Leij Projectontwikkeling, partner Krachtstation; Klaas Schotanus – HIK-Ontwerpers, partner Krachtstation; Alice Hendriksen Oostereng – voorzitter Business Eiland Utrecht; Paulus Jansen – wethouder wijk Zuidwest, wonen, ruimtelijke ordening, sport, vastgoed, dierenwelzijn, Gemeente Utrecht; Theo den Hertog – directeur-bestuurder DOENJA Dienstverlening; Karim el Bouayadi en Hassan Gaznay, oprichters Stichting Trendy; Marije Eleveld – directeur-bestuurder woningcorporatie Bo-EX; Siebren van der Zwaag – sociaal ondernemer, van origine vee-exporteur; Klaas Molenaar – lector Financial Inclusion and New Entrepreneurship, De Haagse Hogeschool; Bram Heijkers – Stichting I’M BINCK; Sabrina Lindemann – OpTrek en initiatiefnemer Stichting I’M BINKCK; Ingeborg de Jong – directeur Timpaan; Peter Pronk – adjunct-directeur Timpaan; Fred Baptist – directeur Fortierra – Vastgoedpas; Remco de Maaijer – Woonzorg Flevoland; Jeroen Crasborn – senior adviseur zorgstrategie, Zilveren Kruis-Kenniscentrum; Miranda Ooijevaar – senior adviseur gezonde wijkontwikkeling, Gemeente Utrecht; Kees Fortuin – Sociale gebiedsontwikkeling en bewoner; Marco Redeman – Zorgverslimming en bewoner; Georgie Friederichs – directeur Vereniging Samenwerkende Kredietunies; Daniëlle Gouman – adviseur civic crowdfunding Voor je Buurt; Henk van Arkel – vertegenwoordiger van het Utrechts Circulair Geld Initiatief, onderdeel van het Onderling Geld-Circuit Nederland; Mark Verhijde – projectleider BOOG (Boekje Open Over Geld); Herman Timmermans – voorzitter Stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemerskringen); Alan Grommers – fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht; Eduard Plate – centrummanager EduardPlate|Extenzio; Hans Engbers – ROC Midden-Nederland; Igno Pröpper – grondlegger ‘Opgaven gestuurd werken’, directeur Partners+Pröpper; Joeri van de Riet – programma coördinator, Starters4Communities; Thijs van Mierlo – directeur LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners); Spencer Schols – manager vastgoed en ontwikkeling, woningcorporatie Bo-Ex; Robin Berg – LomboXnet; Henk Schotpoort – directeur Business & Administration College – ROC Midden Nederland; Naomi Wierts – ROC Midden Nederland; Miranda van der Vegt – ROC Midden Nederland; Siham Chemlal – Buurttuin De Zandloper; Anita de Rooij-Renes – Buurttuin De Zandloper; Katia Scholder – financieel beleidsmedewerker, Gemeente Utrecht; Mounaim Abdelkhalki – manager voor Zuidwest en Binnenstad, DOENJA Dienstverlening; Ewout van der Weij – project- en procesmanager, kwartiermaker, gespreksleider; Peter Millenaar – trendwatcher, initiatiefnemer Werkgeverskringen en Werknemerscoöperaties; Brend Kouwenhoven – managing partner BK360° business development; Maarten Hazeleger – manager generalistische langdurige zorg Abrona; Wim Beelen – senior gebiedsmanager Zuidwest, Gemeente Utrecht; Rik Kors – wijkregisseur Zuidwest, Gemeente Utrecht; Hans Pijls – initiator en begeleider sociale groenprojecten, Stichting de Wending; Jesse Flink – directeur Grondontwikkelmaatschappij Kanaleneiland Centrum (GEM KEC)

WANNEER EN WAAR?

30 maart 2017, 10.00 – 17.00 uur
Krachtstation Kanaleneiland
Amerikalaan 199, 3526 VD Utrecht

Krachtstation Kanaleneiland is zeer goed bereikbaar met openbaar vervoer. Plan uw reis op 9292.nl

TIJDSCHEMA

 

Tijdschema ↓

10.00 Ontvangst
10.30 Opening
10.45 Met vereende krachten MEER WAARDE uit geldstromen en lokaal vermogen
11.00 Krachtstation: concept, proces, verdienmodel
11.15 Krachtwijk Kanaleneiland
12.00 De Kracht van eigen geld
12.30 Ondernemerschap uit en voor de wijk
12.40 LunchPitch arena – JIB-markt
13.15 Werksessies ronde 1
14.15 Wissel
14.30 Werksessies ronde 2
15.30 Pauze – Pitch arena – JIB-markt
16.15 Talentenjacht
16.30 De Grote Finale
16.45 BorrelJIB-markt

Wil je meer horen over Krachtstation Kanaleneiland? Nathan Rozema vertelt het verhaal. En kijk ook naar de feestelijke opening.

Een impressie van het Geldstromen door de Wijk FESTIJN 2016 vind je hier.

Het Geldstromen door de Wijk FESTIJN 2017 is een initiatief van

in nauwe samenwerking met

en mede mogelijk gemaakt door