Publicaties

Geldstromen door de wijk als onbenut vermogen

Pieter Buisman - in: Rooilijn Jr./Nr.6/2014

Decentralisaties en bezuinigingen dwingen de gemeente onvermijdelijk tot keuzen. Met kaasschaaf, botte bijl en een beroep op de participatiesamenleving wordt het al gauw 'met minder, nog minder'. Dan lijkt ‘met minder meer’ bereiken een uitdagender optie. In de wijken zit veel ongekend en onbenut vermogen, in de systemen veel verborgen verlies. Door de decentralisaties krijgt de gemeente de sleutel in handen om dit potentieel te activeren en meer rendement te halen uit de geldstromen door de wijk. Dat vraagt van de gemeente een andere rol in een nieuw maatschappelijk arrangement.

Lees meer

Sturen op geldstromen door de wijk vergroot rendement

Pieter Buisman en Jesper Stuyling de Lange                                                                                                in: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 2014-4

Er stroomt meer geld door de wijk dan wij denken. Hervormingen en decentralisaties bij wonen, werk, inkomen, welzijn en zorg dwingen deze geldstromen scherper in het vizier te krijgen. Een verkenning in de wijk Ruwaard in Oss laat zien hoe omvangrijk deze geldstromen zijn. Meer sturing op lokaal niveau zal het rendement uit deze geldstromen vergroten.

Lees meer

Passie en Poen: sociaal ondernemen

Labyrinth Onderzoek & Advies in opdracht van VSBfonds en Start Foundation

Sociaal ondernemen is een prachtig vehikel om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een reguliere baan te geven. Al moet de ondernemer wel zijn nek durven uitsteken, om zijn ideaal waar te maken: een samenleving waarin iedereen kan participeren. Dat constateert Labyrinth Onderzoek & Advies in het rapport Sociaal Ondernemen: 'Passie en Poen'. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van VSBfonds en Start Foundation.

Lees meer