Cursussen en trainingen

Meer rendement  uit de geldstromen door de wijk

Geldstromen door de WIJK biedt verschillende cursussen en trainingen en inspiratie- en werksessies die deelnemers inzicht geven in de geldstromen die door de wijk gaan en uitzicht op de mogelijkheden om hieruit meer rendement te halen. De cursussen en trainingen richten zich op het vinden van meerwaarde door verbinding van het sociale, fysieke en economische domein, door ruimte aan lokaal ondernemerschap en door nieuwe verhoudingen tussen wijkbewoners en wijkondernemers en professionele organisaties. Cursussen, trainingen en sessies worden zowel in-company als bij open inschrijving aangeboden.

Congressen en seminars algemene, thematische of lokale conferenties voor verschillende doelgroepen.

Praktijktrainingen voor Praktijkmeesters driedaagse in-company trainingen voor professionals en ondernemende wijkbewoners en wijkondernemers gericht op concrete acties en afspraken om in eigen wijk, buurt of dorp gezamenlijk meer waarde te halen uit geldstromen en lokaal vermogen.

Inspiratiesessies in-company werksessies van een dagdeel voor bestuurders, managers en medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, zorgverleners, financiers, verzekeraars en andere organisaties en samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor wijken, buurten en dorpen.

Ontdekkingssessies werksessies met open inschrijving voor professionals en ondernemende wijkbewoners en wijkondernemers die meer willen weten van, en meer willen doen met geldstromen door de wijk.

Lezingen en presentaties inspirerende en uitdagende bijdrage aan openbare en besloten conferenties, discussiebijeenkomsten en jaarvergaderingen.

Geldstromen door de Wijk FESTIJN een brede conferentie voor verschillende doelgroepen met inleidingen en en deelsessies vanuit een verscheidenheid aan thema’s en praktijkervaringen.

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@geldstromendoordewijk.nl of bel ons rechtstreeks. Onze nummers vindt u op onze contactpagina.

Geldstromen door de WIJK is een initiatief van

Pieter Buisman Advies en Labyrinth