Geldstromen door de WIJK

NU WIJK- EN WERELDWIJD

Geldstromendoordewijk.nl is een nieuwe website voor wie meer waarde wil creëren uit geldstromen door wijken, buurten, dorpen en andere gebieden.

Geldstromendoordewijk.nl is er voor iedereen die zich professioneel en ondernemend wil inzetten voor waardecreatie  over de grenzen van het sociale, fysieke en economische domein

Geldstromendoordewijk.nl geeft inzicht in de geldstromen die door de wijk lopen, en biedt uitzicht op hoe deze geldstromen beter kunnen worden benut.

Geldstromendoordewijk.nl is een platform voor kennisdeling en discussie, organiseert werksessies, cursussen en trainingen, verricht onderzoek, geeft adviezen en begeleidt processen gericht op het creëren van meerwaarde uit de geldstromen door de wijk.

Geldstromendoordewijk.nl is een initiatief van

Pieter Buisman Advies en Labyrinth – onderzoek & advies

Nieuwsgierig? Stuur een e-mail naar info@geldstromendoordewijk.nl